პირველადი სამედიცინო დახმარების სწავლება

25 ოქტომბერს, GIPA-ს შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების უმაღლესი პროფესიული პროგრამის სტუდენტები წარმატებით დაეუფლნენ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  გაწევას პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე. სწავლება მოიცავდა როგორც თეორიულ ნაწილს, აგრეთვე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობით პრაქტიკულ მეცადინეობას. პრაქტიკულ სწავლებას უძღვებოდა ლიკა ქინქლაძე ჯიპას პროფესიული მასწავლებელი, პრაქტიკოსი ექიმი.

Share:

კონტაქტი

გურამ ფანჯიკიძის 1, თბილისი (+995) 599 71 84 00 / (+995) 577 10 11 07  hsetvet@gipa.ge / drdve@gipa.ge

გურამ ფანჯიკიძის 1, თბილისი

(+995) 599 71 84 00 / (+995) 577 10 11 07 

hsetvet@gipa.ge / drdve@gipa.ge

რუკის გახსნა