პირველადი სამედიცინო დახმარების სწავლება

25 ოქტომბერს, GIPA-ს შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების უმაღლესი პროფესიული პროგრამის სტუდენტები წარმატებით დაეუფლნენ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  გაწევას პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე. სწავლება მოიცავდა როგორც თეორიულ ნაწილს, აგრეთვე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობით პრაქტიკულ მეცადინეობას. პრაქტიკულ სწავლებას უძღვებოდა ლიკა ქინქლაძე ჯიპას პროფესიული მასწავლებელი, პრაქტიკოსი ექიმი.

Share:

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა