მიღების წინაპირობები:

“შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების” უმაღლესი პროფესიული პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით გაიარეს ერთიანი პროფესიული ტესტირება.

  • აღნიშნულ პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის ახალი წესის თანახმად, ერთიანი პროფესიული ტესტირებისთვის რეგისტრაცია უნდა გაიაროს 2021 წლის 20 აგვისტომდე შემდეგ ელქტრონულ მისამართზე:  https://vet.emis.ge/#/registration  
  • რეგისტრაციის დროს უნდა მონიშნოთ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების” უმაღლესი პროფესიული პროგრამა და შეავსოთ შესაბამისი ველები.
  • რეგისტრაციის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ერთიანი პროფესიული ტესტირების  შესახებ (დრო, ადგილი და ყველა ტესტირებასთან დაკავშირებული დეტალები)

ერთიანი პროფესიული ტესტირების შედეგები ავტომატურად გადმოეგზავნება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას.

პროფესიულ პროგრამაზე ჩასარიცხად პირმა ჯიპაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) 
  • ფოტო3x4-ზე

ჩარიცხვა მოხდება ერთიანი პროფესიული ტესტირების შედეგებისა და უნივერსიტეტში შიდა საბაზისო გასაუბრების  საფუძველზე.

შიდა საბაზისო გააუბრება დაინიშნება ერთიანი პროფესიული ტესტირების შედეგბის გამოცხადების შემდეგ.

სწავლა დაიწყება 2021 წლის 25 ოქტომბერს

ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით განიხილება სწავლების ნებისმიერი ფორმატი (აუდიტორული, ონლაინ და ჰიბრიდული ვერსიები)

სწავლება  განხორციელდება ყოველდღე,  შაბათ-კვირის გარდა.

ერთიანი პროფესიული ტესტირების წარმატებით გავლის შემდეგ დოკუმენტები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, იეთიმ გურჯის 9  ან გამოაგზავნოთ ელექტონულად  შემდეგ მისამართზე: hsetvet@gipa.ge

პროფესიულ პროგრამებზე ერთიანი პროფესიული ტესტირებისათვის რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2021 წლის 20 აგვისტო.  

რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ შემდეგ მისამართზე:  https://vet.emis.ge/#/registration  

(რეგისტრაციაზე დახმარების მიზნით მიმართეთ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო პირებს)

საკონტაქტო პირები: 

ნესტან ინასარიძე - ტელ 599 71 84 00 

ეკა მოლაშხია - ტელ 577 10 11 07

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა