სამუშაო შეხვედრა "გენდერული განზომილება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სწავლებასა და პროფესიაში"

სამუშაო შეხვედრა მოეწყო პროექტის -   საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA)პროფესიული განათლების მე-5 საფეხურისა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზაცია ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტში ფარგლებში და თავი მოუყარა პროექტის  განმახორციელებელ გუნდსა და ძირითად დაინტერესებულ მხარეების წარმომადგენლებს.სამუშაო შეხვედრა მოამზადა და უძღვებოდა პროექტის გენდერის ექსპერტი ნანა ბერეკაშვილი. შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო პროგრამაში ჩართული თანამშრომლების და დაინტერესებული მხარეთა ინფორმირება და გენდერული სენსიტიზაცია არსებული გენდერული გამოწვევების შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სპეციალობას და ასევე, ზოგადად  პროფესიულ განათლებას ეხება.

Share:

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა