კურსდამთავრებულთა კარიერული ზრდის შეხვედრების ციკლი

3, 7-10 ნოემბერს ქალაქ თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში გაიმართა “შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები” კურსდამთავრებულთა კარიერული ზრდის შეხვედრების ციკლი. შეხვედრები გაიმართა შემდეგ კომპანიებსა და ორგანიზაციებში:

დასაქმების ხელშეწყობის
სააგენტო;

ლუდსახარში “ნატახტარი”;

ბათუმის "ავტოტრანსპორტი;

ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი;

შპს “დიეს ჯგუფი”;

შპს” ორბი ჯგუფი”;

ბათუმის წყალი;

შპს MGM საშენებლო კომპანია;

შპს მადერა ჯორჯია ხის გადამამუშავებელი საწარმო;

კლინიკა “ლჯ”;

ქუთაისის სამკერვალო ფაბრიკა “იმერი”;

Share:

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა