მოწვეული სტუმრების ციკლი

შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგოების პროგრამის სტუდენტებისათვის გაიმართა მოწვული სტუმრების ლექციათა ციკლი. სტუდენტებს შეხვდნენ დარგის ექსპერტები, განიხილეს როგორც თეორული ასევე პრაქტიკული ნაწილი და გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება. 

 22 მარტს სტუდენტებს შეხვდა პროექტის პატრნიორი ორგანიზაციის RRC Georgia-ს საერთაშორისო ექსპერტი და ჩაატარა ლექცია "უბედური შემთხვევების ანგარიშგება". სტუდენტებს მიეცათ საშუალება დაესვათ შეკითხვები და შეესრულებინათ სავარჯიშოები. 

29 მარტს სტუდენტებს შეხვდა საერთაშორისო ექსპერტი - გიორგი ადეიშვილი, რომელმაც საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მომავალ მენეჯერებს.

5 აპრილს კი სტუდენტებს შეხვდა გარემოს დაცვის ექსპერტი - გიორგი გულიაშვილი, ლექციით გარემოსდაცვის შესავალის ზოგადი მიმოხილვა.

 

Share:

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა