დასაქმების სფეროები

შრომის უსაფრთხოების და გარემოსცადვითი ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მრავალ სხვადასხვა სფეროში შეუძლიათ დასაქმება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში, მათ შორის: 

•მშენებლობა

•წყალმომარაგება

•ნავთობი და გაზი

•ელექტრომომარაგება

•ლოჯისტიკა

•ტრანსპორტი

•მძიმე მრეწველობა

•კომუნიკაციის პროვაიდერები

•შრომის ინსპექტირება

•სამედიცნი დაწესებულებები

•სამთო მრეწველობა

•პორტები

•მომსახურება  

•სახელმწიფოს შრომის და გარემოს დაცვის ინსპექტირების სამსახურები და სხვა 

Share:

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა