უმაღლესი პროფესიული პროგრამა

იხილეთ პროგრამის კატალოგი სახელმწიფო თანადაფინანსება (საბიუჯეტო დაფინანსება) – წელიწადში 70 % ( 2447.50 ლარი); სტუდენტის ...

ხანგრძლივობა: 2 წელი

პროგრამის ღირებულება: 3500 ლარი
იხილეთ ვრცლად