უმაღლესი პროფესიული პროგრამა

სახელმწიფო თანადაფინანსება (საბიუჯეტო დაფინანსება) – წელიწადში 70 % ( 2447.50 ლარი); სტუდენტის გადასახადი - წელიწადში 30 % (1052.50 ლარი); სტუდენტის გადასახდელი თანხის (1052.50 ლარი) - გადახდა ხორციელდება 4 ეტაპად. 

ორი წლის განმავლობაში თქვენ ისწავლით:

•შექმნათ ორგანიზაციის მართვის სისტემა ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მიმართულებით

•გამოავლინოთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები

•სწორად მართოთ ნარჩენები

•შეიმუშაოთ გარემოს დაცვის პროცედურები

•მოახდინოთ საფრთხეების პრევენცია და რისკების შემცირება

•გააკონტროლოთ ჰაერის, ნიადაგის და წყლის დაბინძურების დონე

•აღრიცხოთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები

                                                                 

ზოგადი მოდულები

 1. ინფორმაციური წიგნიერება 2
 1. უცხო ენა  
 1. მეწარმეობა 3

პროფესიული სავალდებულო მოდულები

 1. გაცნობითი პრაქტიკა
 1. ფსიქოლოგიის შესავალი
 1. ანატომიის საფუძვლები
 1. გარემოს დაცვის საფუძვლები
 1. მენეჯმენტის საფუძვლები
 1. დარგობრივი უცხოური ენა
 1. ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები
 1. საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილებზე
 1. ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი
 1. გარემოს დაცვის მენეჯმენტი
 1. საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი
 1. ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების და რისკის კონტროლი
 1. ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება
 1. გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები
 1. ნარჩენების მართვა
 1. წყლისა და ჰაერის დაბინძურება
 1. ტრანსპორტის უსაფრთხოების და რისკის კონტროლი
 1. გარემოსდაცვით საგანგებო სიატუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა
 1. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი
 1. სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეების და რისკის კონტროლი
 1. საწარმოო პრაქტიკა  

 

ხანგრძლივობა:
2 წელი

პროგრამის ღირებულება:
3500 ლარი
Share:

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა